User Tools

Site Tools


home2978

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2978 [2018/12/20 01:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Địa điểm được chỉ định điều tra dân số ở Maine, Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Chisholm </b> là một địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) tại thị trấn Jay thuộc Hạt Franklin, Maine, Hoa Kỳ. Dân số là 1.380 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Đây là một làng công nghiệp tên là Hugh J. Chisholm, người đã xây dựng Công ty Giấy &amp; Bột giấy Thác nước Otis ở đây vào năm 1888 để sử dụng năng lượng nước sông Androscoggin. </​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=" Quang cảnh của Paper Mills, Chisholm, ME.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​View_of_Paper_Mills%2C_Chisholm%2C_ME.jpg/​200px-View_of_Paper_Mills%2C_Chisholm%2C_ME.jpg"​ width="​200"​ height="​126"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​View_of_Paper_Mills%2C_Chisholm%2C_ME.jpg/​300px-View_of_Paper_Mills%2C_Chisholm%2C_ME.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​View_of_Paper_Mills%2C_Chisholm%2C_ME.jpg/​400px-View_of_Paper_Mills%2C_Chisholm%2C_ME.jpg 2x" data-file-width="​650"​ data-file-height="​410"/> ​ </​div></​div>​ <p> Chisholm nằm dọc theo rìa phía nam của thị trấn Jay ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 44 ° 29′12 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 70 ° 11′42 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 44.48667 ° N 70.19500 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 44.48667; -70.19500 </​span></​span></​span></​span> ​ (44.486532, -70.195040). <sup id="​cite_ref-GR1_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Nó giáp với phía nam của thị trấn Thác Ganmore ở Androscoggin và tiếp giáp với lõi đô thị của thị trấn đó. </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Chisholm CDP có tổng diện tích là 2,19 dặm vuông (5,66 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. [19659016] Nó nằm ở phía đông của sông Androscoggin. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ năm 2000, có 1.399 người, 633 hộ gia đình và 405 gia đình cư trú trong CDP. Mật độ dân số là 641,6 người trên mỗi dặm vuông (247,8 / km²). Có 688 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 315,5 / dặm vuông (121,9 / km²). Thành phần chủng tộc của CDP là 98,36% Trắng, 0,36% Người Mỹ gốc Phi, 0,36% Người Mỹ bản địa, 0,21% Châu Á, 0,36% từ các chủng tộc khác và 0,36% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 1,00% dân số. </​p><​p>​ Có 633 hộ gia đình trong đó 24,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 48,2% là vợ chồng sống chung, 12,0% có chủ hộ là nữ không có chồng và 35,9% không có gia đình. 29,4% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 15,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,21 và quy mô gia đình trung bình là 2,69. </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra với 20,8% dưới 18 tuổi, 8,0% từ 18 đến 24, 24,9% từ 25 đến 44, 25,7% từ 45 đến 64 và 20,6% là 65 tuổi tuổi trở lên. Tuổi trung vị là 43 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 90,1 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 85,3 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là 35.500 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 39.148 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 40,161 so với $ 23,438 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là $ 19,251. Khoảng 7,2% gia đình và 11,0% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 17,4% những người dưới 18 tuổi và 4,6% những người từ 65 tuổi trở lên. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​  <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1247 Cached time: 20181212042552 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.400 seconds Real time usage: 0.507 seconds Preprocessor visited node count: 3719/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 53445/​2097152 bytes Template argument size: 12108/​2097152 bytes Highest expansion depth: 23/40 Expensive parser function count: 1/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 8048/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.178/​10.000 seconds Lua memory usage: 4.84 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 451.830 ​     1 -total ​ 69.69% ​ 314.859 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 43.83% ​ 198.032 ​     1 Template:​Infobox ​ 16.45% ​  ​74.314 ​     3 Template:​Cite_web ​ 11.18% ​  ​50.530 ​     1 Template:​Short_description ​  ​8.88% ​  ​40.106 ​     3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  ​7.74% ​  ​34.963 ​     7 Template:​Both ​  ​7.29% ​  ​32.945 ​     2 Template:​Coord ​  ​7.19% ​  ​32.492 ​     5 Template:​Infobox_settlement/​impus ​  ​6.88% ​  ​31.070 ​     1 Template:​Convert --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​115959-0!canonical and timestamp 20181212042552 and revision id 840136364 ​ --> </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Quy thức chuẩn trong kiến trúc nhà thờ họ, từ đường 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<br /><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Quy thức chuẩn trong kiến trúc cổ Việt Nam nói chung, trong xây dựng nhà thờ họ hay từ đường nói riêng là một tiêu quẩn quan trọng nó bao gồm: những quy định thống nhất về kích thước, tỷ lệ giữa các chi tiết, thành phần kiến trúc, hoa văn trang trí trong công trình. Kiến trúc nhà thờ họ hay từ đường không quá đòi hỏi quy cách chuẩn mực như những công trình truyền thống mang tính cộng đồng như: Đình chùa, miếu, đền … xong nó cũng thuộc vào công trình kiến trúc tâm linh nên việc chú trọng đến những yếu tố chính trong kết cấu là rất cần thiết.</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Để tìm hiểu rõ hơn về những quy thức chuẩn này trong thiết kế và thi công nhà thờ họ hay từ đường mời bạn đọc tham khảo bài viết của chúng tôi.</​span></​h3><​h2><​span id="​1_Kien_truc_mai_nha"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​1. Kiến trúc mái nhà.</​strong></​span></​span></​h2><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Đối với công trình nha tho ho hay từ đường thì mẫu thiết kế 2 mái sẽ có đôi chút khác với mẫu 4 mái, 8 mái.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Đối với kiến trúc nhà thờ hai mái theo truyền thống thì: Triền mái chuẩn kiến trúc cổ Việt Nam sẽ thẳng, không cong, trong khi đó với công trình 4 mái, 8 mái thì có hếch lên ở góc mái tạo sự thanh thoát. Phần mái lớn và thường chiếm tới 2/3 chiều cao mặt đứng công trình. Góc mái (của công trình nhà 4 mái, 8 mái) tức “tàu đao” làm cong uốn ngược, còn được gọi là đao quật.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​size-full aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​04/​phuong-an-thiet-ke-nha-tho-ho-3-gian-2-mai-nha-chu-vinh-o-vinh-phuc-1.jpg"​ width="​920"​ height="​518"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Công trình nhà thờ họ 2 mái</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​size-full aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​mau-nha-tho-ho-3-gian-4-mai-tai-thai-binh01.jpg"​ width="​920"​ height="​575"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Công trình nhà thờ họ 4 mái</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Trang trí trên mái cổ: </​strong>​Đối với <​strong>​nha tho ho</​strong>​ thì những hoa văn được trang trí trên phần mái thường đơn giản hơn so với các công trình Chùa, Đình, Đền, Miếu. Và những hoa văn đặc trưng đó là: Mặt Nguyệt, Đại tự, Vân mây,… thường đặt chính giữa mái. Tiếp theo là các bờ nóc có đặt gạch hoa chanh, đỉnh mái gắn con kìm (long nghê, hay cá chép hóa rồng) ở hai đầu bờ nóc, con sô ở chỗ bờ quyết (bờ guột), con náp, hay lạc long thủy quái … các con giống này luôn là hình tượng thể hiện tinh thần ngôi nhà. Phần diềm mái có chi tiết hoa văn trang trí riêng gọi là diềm mái. </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​size-full aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​05/​thi-cong-dap-trat-hoa-van-trang-tri-cong-trinh-kien-truc-tam-linh02.jpg"​ width="​920"​ height="​447"/></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​size-full aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​03/​nha-tho-ho-ket-cau-go09.jpg"​ width="​920"​ height="​687"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Hệ thống đỡ mái hiên là bằng cây kẻ, hay bẩy. Đây một thanh gỗ đặt chéo theo triền dốc mái, khi đến diềm mái thì vươn ra bằng nguyên tắc đòn bẩy.</​span></​p><​h2><​span id="​2_Phan_ket_cau_ben_trong_cua_ngoi_nha_cot_keo_xa_ke_bay"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​2. Phần kết cấu bên trong của ngôi nhà: cột kèo, xà, kẻ, bảy.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Cột là phần đỡ chính, chịu lực toàn bộ khối lượng của công trình đều đặt lên các cột. Cột tròn to và mập, phình ra ở giữa. Tiết diện của cột trụ thường là dáng tròn nhưng cũng có khi dùng cột dáng vuông. Sức nặng công trình được đặt lên cột, cột đặt lên các đế chân cột chứ không chôn cột sâu xuống nền như là làm nhà ở và chính độ chắc chắn, to khỏe của cột làm công trình ổn định và vững vàng.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​size-full aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​03/​thiet-ke-va-thi-cong-hoan-thien-nha-tho-ho-tai-thach-that-ha-noi-6.jpg"​ width="​920"​ height="​564"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Kết cấu cột kèo, vỉvà mái nhà</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Cột là phần chịu lực chính cho toàn bộ ngôi nhà, thường có những loại cột sau:</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Cột cái:</​strong>​ Là những cây cột chính của nhà đặt ở hai đầu nhịp chính tạo chiều sâu cho gian giữa, thân cột tròn, to và mập nhất. Phần nối giữa hai cột cái được gọi là <​strong>​câu đầu.</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+<​strong>​ Cột quân hay cột con</​strong>:​ Là phần cột phụ ngắn hơn cột cái, vị trí nằm ở đầu các nhịp phụ giữa hai bên nhịp chính. Về chiều cao của cột con thấp và nhỏ hơn cột cái để tạo ra độ dốc của mái nhà. Nối giữa cột con và cột cái bằng <​strong>​xà nách.</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Cột hiên</​strong>:​ nằm ở hiên nhà, phía trước, ngắn hơn cột con. Nối giữa cột hiên và cột con bằng <​strong>​kẻ bẩy.</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​size-full aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​12/​thi-cong-nha-tho-ho10.jpg"​ width="​920"​ height="​613"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Cột kèo làm nhiệm vụ đỡ chính trong ngôi nhà</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Phần mái nhà được xây dựng theo các vì nhà, các vì nhà được dựng lên và nối với nhau bằng các xà ngang và xà ngưỡng tạo thành một hình hộp cấu thành lên mái nhà. Vì nhà chính là đơn vị cơ bản khi nói đến kích thước ngôi nhà, giữa hai vì nhà gọi là “gian”. Vì nhà ở mỗi địa phương hay mỗi vùng miền có kết cấu khác nhau để tạo ra nét đặc trưng riêng trong văn hóa tín ngưỡng, tuy nhiên nhìn chung vẫn tuân thủ các quy thức cổ của kiến trúc truyền thống Việt Nam.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​size-full aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​03/​thiet-ke-va-thi-cong-hoan-thien-nha-tho-ho-tai-thach-that-ha-noi-4.jpg"​ width="​920"​ height="​1227"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Vỉ nhà, xà ngang, xà ngưỡng cấu thành lên mái nhà</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– <​strong>​Xà</​strong>​ hay còn gọi là các giằng ngang chịu kéo dùng để liên kết các cột chính, cột quân, cột hiên với nhau. Xà gồm các loại xà nằm trong và ngoài khung vuông góc với khung.</​span></​p><​ul><​li style="​list-style-type:​ none;"><​ul><​li style="​text-a lign: justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Xà nằm trong khung sẽ được đặt ở cao độ đỉnh các cột quân liên kết giữa cột cái và cột quân. Những loại xà nằm trong khung bao gồm:</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Xà lòng </​strong>​cũng gọi là <​strong>​câu đầu</​strong>​ hay <​strong>​chếnh</​strong>:​ Dùng để liên kết các cột cái với nhau.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Xà nách</​strong>​ hay tên gọi khác <​strong>​thuận</​strong>:​ Dùng để liên kết cột cái với cột quân.</​span></​li><​li style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​ Xà nằm ngoài khung gồm có các loại sau:</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Xà thượng:</​strong>​ được đặt ở vị trí liên kết đỉnh cột cái, song song với chiều dài của ngôi nhà.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Xà hạ hay còn gọi xà đại: </​strong>​được đặt ở vị trí liên kết các cột cái với cột quân tại cao độ đỉnh của cột quân. Nằm ở gần sát vị trí liên kết giữa xà lòng, xà nách vào cột cái. Xà hạ cũng song song với chiều dài của ngôi nhà.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Xà tử thượng</​strong>​ (loại xà nằm trên cột quân): Nối các cột quân của khung ở phía trên.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Xà tử hạ</​strong>​ (loại xà nằm dưới cột quân): ối các cột quân của khung ở phía dưới, tại điểm cao ngay trên hệ cửa bức bàn.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Xà ngưỡng: </​strong>​liên kết các cột con tại điểm ngưỡng cửa. Xà ngưỡng có nhiệm vụ đỡ gần như toàn bộ hệ thống cửa bức bàn.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Xà hiên:</​strong>​ Nối các cột hiên của khung.</​span></​li></​ul></​li></​ul><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Thượng lương, còn gọi là đòn dông hay Xà nóc đặt trên đỉnh mái.</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– <​strong>​Kẻ</​strong>​ là các loại dầm đơn được bố trí theo phương chéo của mái nhà, kẻ sẽ được gác lên các cột bởi các mối mộng chắc chắn, có các loại kẻ sau:</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Kẻ ngồi</​strong>​ là loại kẻ gác từ cột cái sang cột quân, tạo hệ thống liên kết vững chắc trên mái đỡ.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​+ <​strong>​Kẻ hiên</​strong>​ là loại kẻ được gác từ cột quân sang cột hiên. Một phần của kẻ hiên được kéo dài đâm xuyên qua cột hiên để đỡ phần chân mái.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– <​strong>​Bảy hay bảy hậu hoặc bảy hiên</​strong>:​ chính là phần dầm nằm trong khung, được gắn vào cột quân phần liên kết phía sau nhà, và có nhiệm vụ đỡ phần mái vẩy. Đối với nhà thờ họ thì dùng tiền kẻ, hậu bảy, đối với các công trình kiến trúc Đình, Chùa do không có cột hiên và 4 mặt mái hiên thông thoáng nên dùng bảy hiên.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– <​strong>​Hoành,​ dui, mè</​strong>​ đều là các dầm có nhiệm vụ đỡ mái nhà, trong đó hoành là loại dầm chính được đặt nằm ngang theo chiều dài nhà, vuông góc với khung nhà. Dui là phần dầm phụ đặt dọc chiều dốc mái giao với hoành, đặt gối lên hoành. Mè là dầm phụ nhỏ nhất được đặt gối lên dui, song song với hoành, khoảng cách giữa các mè là nhỏ nhất, vừa đủ để lợp ngói.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– <​strong>​Gạch màn</​strong>​ là một loại gạch lá nem làm bằng đất nung, có tác dụng đỡ ngói đồng thời tạo độ phẳng cho mái, chống thấm dột và chống nóng. Gạch màn đặt ngồi trên lớp mè.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– <​strong>​Ngói mũi hài</​strong>​ hay còn gọi là ngói ta hay ngói vẩy rồng cũng được làm bằng đất nung, là phần ngói lợp trực tiếp trên mái mà ta nhìn thấy giúp chống thấm dột và chống nóng, được lợp trên lớp gạch màn.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​45083"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​quy-thuc-chuan-trong-kien-truc-nha-tho-ho-tu-duong/​ket-cau-nha-tho-ho/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​ket-cau-nha-tho-ho.jpg"​ data-orig-size="​746,​626"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​ket-cau-nha-tho-ho"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​ket-cau-nha-tho-ho.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​ket-cau-nha-tho-ho.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-45083 size-full"​ title="​Quy thức chuẩn trong cấu kiện nhà thờ họ, từ đường"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​07/​ket-cau-nha-tho-ho.jpg"​ alt="​Quy thức chuẩn trong cấu kiện nhà thờ họ, từ đường"​ width="​746"​ height="​626"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Cấu kiện của một công trình nhà thờ họ</​span></​p><​h2><​span id="​3_Hoa_van_trang_tri_cham_khac"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​3. Hoa văn trang trí, chạm khắc.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Trong thức kiến trúc cổ Việt Nam chạm trổ, hoa văn trang trí là phần rất quan trọng, nó thể hiện tinh thần, nét đặc trưng của từng loại công trình, nét văn hóa của từng vùng miền. Kiến trúc dân gian Việt Nam thường để mộc màu gỗ hay quét sơn ta bảo vệ có màu nâu, thích chạm trổ những hình thù long, ly, quy, phượng hay hoa văn tùng, cúc, trúc, mai, vân mây, hoa sen…</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img class="​size-full aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2018/​05/​chi-tiet-bay-hien-ke-hien-01.jpg"​ width="​920"​ height="​700"/></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 12pt;"><​strong>&​gt;&​gt;​ Các cấu kiện chuẩn sử dụng trong nhà thờ họ mời các bạn xem chi tiết tại đây:​ https://​vietnamarch.com.vn/​100-mau-hoa-van-cau-kien-trang-tri-cho-nha-tho-ho-dinh-chua-duc-khuon-be-tong/</​strong></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4_Thuoc_tam"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​4. Thước tầm.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Thước tầm là một loại thước được sử dụng phổ biến trong thức kiến trúc cổ Việt Nam, <​b>​sử dụng một</​b>​ thanh thước bằng tre được đánh dấu mực để ghi lại các kích thước chủ yếu của vì kèo và của bộ khung nhà. Dựa trên kích thước này để sau gia chủ có thể sửa chữa thay thế các bộ phận hoặc làm lại nhà, thước tầm được cất giữ bằng cách gác trên vị trí cao dưới mái nhà. Các kích thước để làm lên một công trình nhà thờ họ, từ đường, chùa, đình, đèn, miếu, lăng mộ … đều dựa trên một tiêu chuẩn là “thước tầm” – một cây thước được tính toán và nghiên cứu theo phong thủy đặc biệt phù hợp theo kích thước cơ thể gia chủ. Sử dụng thước tầm trong đo đạc kích thước xây dựng mang lại tỉ lệ đẹp nhất, cân xứng nhất của ngôi nhà với gia chủ. </​span></​p><​p style="​text-align:​ right;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​em>​Kiến trúc truyền thống Vietnamarch.</​em></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​235</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​  ​(function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Quy thức chuẩn trong kiến trúc nhà thờ họ, từ đường </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home2978.txt · Last modified: 2018/12/20 01:48 (external edit)