User Tools

Site Tools


home2979

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2979 [2018/12/20 01:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Minnesota, Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Chisholm </b> là một thành phố thuộc Hạt Saint Louis, Minnesota, Hoa Kỳ. Dân số là 4.976 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-2010_Census_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​ Hoa Kỳ Quốc lộ 169 và Quốc lộ 73 (MN 73) là hai trong số các tuyến đường chính ở Chisholm. Mary Jo Rahja đang hoàn thành nhiệm kỳ của thị trưởng sắp hết hạn, hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. </​p><​p>​ Một thị trấn khai thác trên dãy Mesabi, Chisholm được thành lập bởi Archibald Mark Chisholm. </​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 4,74 dặm vuông (12,28 km <sup> 2 </​sup>​);​ 4,48 dặm vuông (11.60 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,26 dặm vuông (0,67 km <sup> 2 </​sup>​) là nước. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ [19659004] Chisholm là trong trung tâm của dãy sắt Mesabi, một trong bốn dãy sắt ở Vùng Mũi tên của bang Minnesota. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Thành phố được đặt tên theo Archibald Mark Chisholm (1862-1933) một người khai thác và nhà đầu tư từ Hạt Glengarry, Ontario, Canada. <sup id="​cite_ref-Upham_479_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Chisholm được thành lập vào năm 1901. <sup id="​cite_ref-Upham_479_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Một bưu điện có tên Chisholm đã hoạt động từ năm 1901. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Với một tuyến đường sắt đến Duluth và rất nhiều công việc khai thác có sẵn trong và gần thị trấn, dân số của Chisholm tăng nhanh, và vào năm 1908 thị trấn có hơn 6000 người và 500 tòa nhà. Vào ngày 5 tháng 9 năm 1908, một đám cháy rừng di chuyển nhanh đã phá hủy thị trấn do điều kiện khô ráo vào cuối mùa hè và xây dựng gỗ của gần như tất cả các tòa nhà trong thị trấn. Nhiều người tìm cách trốn thoát bằng cách xuống hồ. Không ai chết trong vụ cháy. Sau đó, các quy tắc xây dựng đã được tăng cường và vào mùa hè tới, hơn 70 tòa nhà chống cháy đã được dựng lên. </​p><​p>​ Chisholm trở thành một thành phố vào năm 1934. Người vẽ tranh tường Elizabeth Carney Pope đã hoàn thành một bức tranh tường WPA có tiêu đề <i> Discovery of Ore </i> trong bưu điện Chisholm năm 1941. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Khu trường học độc lập Chisholm thu hút học sinh từ thành phố Chisholm và thị trấn Balkan xung quanh. Trường tiểu học VaughanTHER Steffensrud (được đặt tên theo hai giám thị đầu tiên của hệ thống trường Chisholm) có các lớp học cho trẻ em từ mẫu giáo đến lớp ba, Trường tiểu học Chisholm có học sinh từ lớp bốn đến lớp sáu, và trường trung học Chisholm có các lớp từ bảy đến mười hai. </​p><​p>​ Các đội thể thao của trường trung học Chisholm (biệt danh: &​quot;<​i>​ Bluestreaks </​i>&​quot;​) tham gia Lớp &​quot;​A&​quot;​ của Liên đoàn trường trung học bang Minnesota. Các môn thể thao có tính cạnh tranh bao gồm bóng chày, bóng rổ, cổ vũ, chạy việt dã, bóng đá, bóng mềm, bơi và lặn, đường đua và sân, và bóng chuyền. Học sinh Chisholm tham gia với các học sinh ở Hibbing gần đó để tham gia trượt tuyết trên núi, golf, thể dục dụng cụ, khúc côn cầu nam, khúc côn cầu nữ và quần vợt. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </th> <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7.684 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9.039 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ −8,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,487 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,861 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7.144 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4.144 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ ] 5,913 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,930 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,290 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,960 19659029] 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4.976 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4.940 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,7% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ Ước tính năm 2013 <sup id="​cite_ref-2013_Pop_Estimate_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ năm 2010, có 4.976 người, 2.257 hộ gia đình và 1.260 gia đình cư trú. thành phố. Mật độ dân số là 1.110,7 người trên mỗi dặm vuông (428,8 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 2.524 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 563,4 mỗi dặm vuông (217,5 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 95,5% da trắng, 0,8% người Mỹ gốc Phi, 1,1% người Mỹ bản địa, 0,3% người châu Á, 0,1% từ các chủng tộc khác và 2,2% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,4% dân số. </​p><​p>​ Có 2.256 hộ gia đình trong đó 27,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 38,9% là vợ chồng sống chung, 11,6% có chủ hộ là nữ không có chồng, 5,4% có nam chủ nhà không có vợ. hiện tại, và 44,1% là những người không phải là gia đình. 39,0% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 14,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,15 và quy mô gia đình trung bình là 2,81. </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 40,7 tuổi. 22,3% cư dân dưới 18 tuổi; 7,4% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 24,7% là từ 25 đến 44; 27,6% là từ 45 đến 64; và 18% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 50,2% nam và 49,8% nữ. </p> <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Theo điều tra dân số năm 2000, có 4.960 người, 2.178 hộ gia đình và 1.287 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.129 người trên mỗi dặm vuông (436 / km²). Có 2.375 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 540 / dặm vuông (208,9 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 97,9% da trắng, 0,1% người Mỹ gốc Phi, 0,6% người Mỹ bản địa, 0,3% người châu Á, 0,1% từ các chủng tộc khác, ít hơn một phần trăm người dân đảo Thái Bình Dương và 1% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,7% dân số. (Tỷ lệ phần trăm có thể không thêm vào chính xác 100 do làm tròn.) 12,8% là người Phần Lan, 11,9% người Đức, 9,9% tiếng Hindi, 8,5% tiếng Ý, 8,4% Na Uy, 6,4% Ailen và 5,8% tổ tiên của Pháp. </​p><​p>​ Có 2.178 hộ gia đình trong đó 28% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 44% là vợ chồng sống chung, 11% có chủ hộ là nữ không có chồng và 41% không có gia đình. 37% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 20% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,2 và quy mô gia đình trung bình là 2,9. </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 22% dưới 18 tuổi, 8% từ 18 đến 24, 25% từ 25 đến 44, 23% từ 45 đến 64 và 22% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 92 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 87 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 28.472 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 40.431 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 35,972 so với $ 21,406 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là $ 16,204. Khoảng 6% gia đình và 12% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 14% những người dưới 18 tuổi và 11% những người từ 65 tuổi trở lên. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​ul><​li>​ L.J. Andolsek, cựu người được bổ nhiệm làm Tổng thống (bởi 5 tổng thống) và Ủy viên Dịch vụ Dân sự Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​li>​ <li> John Blatnik, cựu Dân biểu Hoa Kỳ </li> <li> Roger Enrico, cựu Giám đốc điều hành của PepsiCo </li> <li> Philip Falcone, nhà đầu tư tỷ phú Phố Wall <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​ </​sup>​ </li> <li> Ann Gondnik, vận động viên bơi lội ngực Olympic </li> <li> Archibald &​quot;​Moonlight&​quot;​ Graham, Cựu cầu thủ bóng chày Major League, bác sĩ thị trấn, bất tử trong bức tranh chuyển động <i> Field of Dreams </i> và Shoeless Joe (tiểu thuyết) của tác giả WP Kinsella </li> <li> Joel Maturi, cựu giám đốc thể thao của Đại học Minnesota </li> <li> Jim Oberstar, cựu Dân biểu Hoa Kỳ </li> <li> Dan Mitchich, cựu phòng thủ của NFL </li> <li> Veda Ponikvar, nhà xuất bản báo </li> <li> Shawn Rojeski, 2006 Vận động viên điền kinh mùa đông cho những người đàn ông tham gia Thế vận hội mùa đông. </li> <li> Saint Dog (Steven Thronson), một trong những thành viên sáng lập ban đầu của nhóm hip hop California Kippimouth Kings. </li> <li> Tony Sertich, chính trị gia bang Minnesota và Nhà cũ lãnh đạo đa số </li> <li> Jason Smith, curler nam Thế vận hội mùa đông 2010 </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​In_popular_culture">​ Trong văn hóa đại chúng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​ul><​li>​ Trong hình ảnh chuyển động <i> Cánh đồng của những giấc mơ </​i>​Ray Kinsella và Terrance Mann đến Chisholm để tìm Archibald &​quot;​Moonlight&​quot;​ Graham. Graham, hay &​quot;​Doc&​quot;​ Graham, như cư dân của Chisholm gọi anh ta, thực sự đã sống ở Chisholm trong 50 năm với tư cách là một bác sĩ sau sự nghiệp bóng chày của anh ta. Những cảnh mô tả thị trấn thực sự được quay ở Galena, Illinois. </li> <li> Cảnh của bộ phim truyền hình <i> North Country </i> (2005) được quay ở Chisholm. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​  <​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 47 ° 29′21 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 92 ° 53′02 ″ W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 47.48917 ° N 92,88389 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 47.48917; -92,88389 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​ </p> <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1269 Cached time: 20181207074008 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.540 seconds Real time usage: 0.712 seconds Preprocessor visited node count: 4769/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 107859/​2097152 bytes Template argument size: 16844/​2097152 bytes Highest expansion depth: 23/40 Expensive parser function count: 0/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 29563/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.225/​10.000 seconds Lua memory usage: 7.24 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 580.382 ​     1 -total ​ 46.81% ​ 271.652 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 24.91% ​ 144.560 ​     1 Template:​Infobox ​ 23.00% ​ 133.495 ​     1 Template:​Reflist ​ 18.07% ​ 104.887 ​     9 Template:​Cite_web ​ 10.48% ​  ​60.820 ​     1 Template:​Short_description ​ 10.48% ​  ​60.808 ​     1 Template:​Commons_category ​  ​6.63% ​  ​38.506 ​     5 Template:​Convert ​  ​5.80% ​  ​33.689 ​     2 Template:​Coord ​  ​5.34% ​  ​30.966 ​     1 Template:​US_Census_population --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​121725-0!canonical and timestamp 20181207074007 and revision id 849584299 ​ --> </​div></​pre>​ 
 +Quy trình làm việc khoa học chỉ có tại Vietnamarch 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<br /><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Người Việt Nam giỏi dang, khéo léo, thông minh, tháo vát. Tuy nhiên chất lượng sản phẩm đa số đi sau người nước ngoài. Đây là thực tế rất phũ phàng mà Chúng ta phải dũng cảm nhìn thẳng vào nó để thay đổi.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nguyên nhân là do chúng ta làm việc không theo quy trình, thiếu bài bản, ảo tưởng sức mạnh bản thân, thiếu sự kết hợp giữa các bộ phận.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Để công việc giữa hai bên thuận lợi và có định hướng rõ ràng, Vietnamarch đưa ra quy trình làm việc Chi tiết (áp dụng cho tất cả đối tượng khách hàng), Để khách hàng có sự đánh giá trực quan chính xác và tương quan giữa các đơn vị.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Tim_hieu_va_danh_gia"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​1. Tìm hiểu và đánh giá.</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khi phát sinh nhu cầu công việc trong tất cả các lĩnh vực, Lời khuyên của Vietnamarch đưa ra là Khách hàng nên lựa chọn từ 3 đến 4 đơn vị tư vấn để tham khảo về dịch vụ, giá cả, phương pháp làm việc. Nhờ vậy khách hàng sẽ nắm bắt tương đối về ưu thế và nhược điểm của các đơn vị từ đó đưa ra lựa chọn sáng suốt và hiệu quả nhất để lựa chọn đơn vị tư vấn hoàn thành công việc.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khi đã lựa chọn xin mời quý khách hàng gọi trực tiếp vào số Hotline gặp Kiến trúc sư Vietnamarch để được tư vấn trực tiếp</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Goi_dien_de_duoc_tu_van_ky_thuat_va_phuong_thuc_lam_viec"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2. Gọi điện để được tư vấn kỹ thuật và phương thức làm việc.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chào mừng khách hàng đến với dịch vụ của Vietnamarch – Chúc Quý khách hàng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi có Vietnamarch đồng hành.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Kiến trúc sư của Vietnamarch sẽ khảo sát sơ bộ nhu cầu và hiện trạng của khách hàng theo form khảo sát.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Sau khi có dữ liệu sơ bộ, Vietnamarch sẽ tư vấn cho khách hàng các giải pháp:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Cải tạo, phá dỡ và xây mới để thêm công năng cho căn hộ (đối với khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa công năng).</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Bố trí mặt bằng theo phong thủy.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Sắp xếp công năng tối ưu.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Giới thiệu một số giải pháp thiết kế có thể ứng dụng vào công trình của khách hàng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Cùng khách hàng thăm quan một số công trình Vietnamarch đã thi công</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Khao_sat_Do_ve_Kiem_soat_so_lieu_hien_trang"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3. Khảo sát, Đo vẽ, Kiểm soát số liệu hiện trạng.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khảo sát, đo vẽ, kiểm soát số liệu hiện trạng là bước rất quan trọng, số liệu đúng, sai ảnh hưởng tới thiết kế và thi công lắp đặt về sau. Số liệu sai có thể dẫn đến phải bỏ toàn bộ thiết kế đi làm lại (nếu phát hiện sớm). Nếu phát hiện muộn có thể dẫn đến việc phải phá bỏ toàn bộ hoặc 1 phần công trình để làm lại. Việc khảo sát cẩu thả, qua loa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình, ảnh hưởng trực tiếp kinh tế của nhà thầu và chủ nhà, tiến độ thi công, uy tín nhà thầu…v.v…</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch luôn có đội ngũ Kiến trúc sư, kỹ sư kinh nghiệm, giỏi về chuyên môn để khảo sát trực tiếp tại công trình và tư vấn cho khách hàng. Đồng thời trong quá trình thực hiện Vietnamarch luôn kiểm soát số liệu hiện trạng thông qua việc kiểm tra chéo giữa các nhóm thợ.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4_Thiet_ke_phuong_an"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​4. Thiết kế phương án :</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch triển khai thiết kế các phương án phù hợp với nhu cầu của gia chủ dựa trên các yếu tố :</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Công năng thuận tiện.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Phong thủy thuận lợi.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Phù hợp nhu cầu chủ nhà.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Phù hợp với nhu cầu đầu tư và điều kiện tài chính của chủ nhà.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​5_Ky_hop_dong_kinh_te"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​b>​5. Ký hợp đồng kinh tế :</​b></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Sau khi khách hàng duyệt phương án thiết kếsơ bộ và ký hợp đồng kinh tế, Vietnamarch sẽ thiết kế chi tiết và lập tổng dự toán cho công trình và hai bên tiến hành ký kết hợp đồng thi công. Các điều khoản được hai bên thỏa thuận cụ thể trước khi ký.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​6_To_chuc_thi_cong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​b>​6. Tổ chức thi công :</​b></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Sau khi hai bên ký kết hợp đồng và thực hiện đúng các điều khoản. Vietnamarch tổ chức thi công tại công trường. Quá trình thi công được chia thành các khâu:</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​b>​6.1. Chuẩn bị thi công :</​b></​span></​h 3><p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tổ chức công trường, thực hiện công đoạn tiền thi công, tính toán các yếu tố ảnh hưởng tới các quá trình thi công luôn được Vietnamarch chú trọng nhằm luôn chủ động trong mọi tình huống phát sinh tại công trường:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Che chắn bọc lót các vật dụng xung quanh và trên công trường tránh bụi bẩn.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Tổ chức không gian lao động, không gian sinh hoạt của thợ trên công trường.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Thiết lập, phổ biến nội quy công trường.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Thiết lập biểu tiến độ công trường và biểu theo dõi nhân công trên công trường.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Kiểm soát công cụ, dụng cụ, tư trang cho cán bộ công trường.</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​b>​6.2. Tập kết vật tư :</​b></​span></​h3><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch tổ chức tập kết vật tư và nghiệm thu vật tư theo đúng chủng loại đến công trường.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Thông báo kế hoạch tập kết vật tư.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Mời chủ đầu tư xem, kiểm tra hoặc chụp ảnh lại công đoạn tập kết.</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​b>​6.3. Thi công :</​b></​span></​h3><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Cán bộ kỹ thuật là các Kiến trúc sư, Kỹ sư kinh nghiệm trực tiếp chỉ huy và phối hợp với các công nhân lành nghề trên công trường.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Sắp xếp trình tự công việc hợp lý, khoa học.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Kiểm soát, bám sát tiến độ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Kiểm soát chất lượng thi công.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Kiểm soát môi trường lao động.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Báo cáo hàng ngày về công ty.</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"​ align="​center"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​b>​6.4. Tổ chức nghiệm thu :</​b></​span></​h3><​p style="​text-align:​ justify;"​ align="​center"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Việc nghiệm thu tạo ra sự yên tâm cho chủ nhà đồng thời là buổi bàn giao công trường, trách nhiệm giữa các tổ thợ (đối với nghiệm thu từng phần). Vietnamarch chia quá trình nghiệm thu thành các phân đoạn gồm:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"​ align="​center"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Nghiệm thu nội bộ : Chủ động khắc phục các vấn đề tồn tại trên công trường.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"​ align="​center"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Nghiệm thu từng phần (nghiệm thu giai đoạn): Thực hiện bàn giao giữa các tốp thợ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"​ align="​center"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Nghiệm thu hoàn thành, bàn giao: Bàn giao công trình cho chủ nhà để đưa vào sử dụng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"​ align="​center"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Trong quá trình nghiệm thu, mọi ý kiến góp ý, yêu cầu của Chủ đầu tư sẽ được Vietnamarch ghi nhận và bàn bạc thống nhất lên phương án hoàn chỉnh phục vụ bàn giao.</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"​ align="​center"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​b>​6.5. Tổ chức bàn giao :</​b></​span></​h3><​p style="​text-align:​ justify;"​ align="​center"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Bàn giao, </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"​ align="​center"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Hướng dẫn sử dụng.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​7_Bao_hanh_Bao_tri"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​7. Bảo hành – Bảo trì :</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Với tôn chỉ giữ chữ TÍN và xây dựng chữ TÍN Vietnamarch cam kết sau chậm nhất 24h kể từ thời điểm phát sinh vấn đề, công ty sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến công trình, tìm hiều, phân tích và tính toán các giải pháp khắc phục sự cố.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vietnamarch cam kết:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Bảo hành trong 12 tháng với tất cả các hạng mục thi công.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​– Hỗ trợ khắc phục sự cố cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ right;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Phòng Thiết kế – Thi công Vietnamarch.,​Group</​strong></​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​380</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​  ​(function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Quy trình làm việc khoa học chỉ có tại Vietnamarch </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home2979.txt · Last modified: 2018/12/20 01:48 (external edit)