User Tools

Site Tools


laef4117

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4117 [2018/12/20 01:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Thành phố ở Kansas, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Carlton </b> là một thành phố ở Hạt Dickinson, Kansas, Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-GNIS_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Theo điều tra dân số năm 2010, dân số thành phố là 42. <sup id="​cite_ref-Census2010_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Stouffer%27s_Railroad_Map_of_Kansas_1915-1918_Dickinson_County.png/​220px-Stouffer%27s_Railroad_Map_of_Kansas_1915-1918_Dickinson_County.png"​ width="​220"​ height="​300"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​f/​f8/​Stouffer%27s_Railroad_Map_of_Kansas_1915-1918_Dickinson_County.png 1.5x" data-file-width="​290"​ data-file-height="​395"/>​ </​div></​div> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Early_history">​ Lịch sử ban đầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​   <p> Trong nhiều thiên niên kỷ, Đại Bình nguyên Bắc Mỹ là nơi sinh sống của người Mỹ bản địa. Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, Vương quốc Pháp tuyên bố quyền sở hữu phần lớn Bắc Mỹ. Năm 1762, sau Chiến tranh Pháp và Ấn Độ, Pháp đã bí mật nhượng Pháp mới cho Tây Ban Nha, theo Hiệp ước Fontainebleau. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​19th_century">​ Thế kỷ 19 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Năm 1802, Tây Ban Nha trả lại phần lớn đất đai cho Pháp. Vào năm 1803, phần lớn đất đai cho thời hiện đại Kansas đã được Hoa Kỳ mua lại từ Pháp như một phần của Mua hàng Louisiana 828.000 dặm vuông với giá 2,83 cent mỗi mẫu. ​ </​p><​p>​ Năm 1854, Lãnh thổ Kansas được tổ chức, sau đó vào năm 1861, Kansas trở thành tiểu bang thứ 34 của Hoa Kỳ. Năm 1857, Hạt Dickinson được thành lập trong Lãnh thổ Kansas, bao gồm vùng đất dành cho Carlton ngày nay.  </​p><​p>​ <b> Carlton </b> là ga và điểm giao hàng trên Đường sắt Missouri Pacific. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ </​p><​p>​ Một bưu điện đã được mở tại Carlton vào năm 1872 và vẫn hoạt động cho đến khi đã bị ngừng vào năm 1995. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Carlton nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 41′12 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 97 ° 17′38 ″ W [19659020] / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38,68667 ° N 97,29389 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38,68667; -97,29389 [19659023] (38,686786, -97,​294015). [19659024] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,17 dặm vuông (0,44 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Kể từ cuộc điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ năm 2010 , 16 hộ gia đình và 14 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 247,1 người trên mỗi dặm vuông (95,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 20 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 117,6 mỗi dặm vuông (45,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 100,0% màu trắng. ​ </​p><​p>​ Có 16 hộ gia đình trong đó 37,5% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 81,3% là vợ chồng sống chung, 6,3% có chủ hộ là nữ không có chồng và 12,5% không có gia đình. 12,5% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 6,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,63 và quy mô gia đình trung bình là 2,86.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 46,5 tuổi. 28,6% cư dân dưới 18 tuổi; 0,0% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 19,1% là từ 25 đến 44; 26,1% là từ 45 đến 64; và 26,2% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 52,4% nam và 47,6% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ năm 2000, có 38 người, 16 hộ gia đình và 11 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 232,0 người trên mỗi dặm vuông (91,7 / km²). Có 20 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 122,1 mỗi dặm vuông (48,3 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 100,00% màu trắng. ​ </​p><​p>​ Có 16 hộ gia đình trong đó 31,3% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 62,5% là vợ chồng sống chung, 6,3% có chủ hộ là nữ không có chồng và 31,3% không có gia đình. 31,3% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 6,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,38 và quy mô gia đình trung bình là 2,91.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 23,7% dưới 18 tuổi, 5,3% từ 18 đến 24, 34,2% từ 25 đến 44, 23,7% từ 45 đến 64 và 13,2% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 39 tuổi. Cứ 100 nữ, có 100,0 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 107,1 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 33.125 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 33.125 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 22.188 so với $ 13,750 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 9.750 đô la. Không có người dân và không có gia đình nào ở dưới mức nghèo khổ. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Carlton là một phần của USD 473 Chapman. Linh vật của trường trung học Chapman là Chapman Fighting Irish. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​ul><​li><​i>​ Lịch sử khu vực Carlton : Carlton - Elmo - Hà Lan, Hạt Dickinson, Kansas </i>; Ủy ban sách Carlton; Sách chuông; 1995. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;"> ​ <ol class="​references"><​li id="​cite_note-GNIS-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> ] c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ e </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hệ thống thông tin tên địa lý (GNIS) chi tiết cho Carlton, Kansas; Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS); Ngày 13 tháng 10 năm 1978. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Gazetteer_files-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012/07/14 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-06 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarlton%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-07-06 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarlton%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị nhà ở và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​ . Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarlton%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarlton%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị tên Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarlton%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census2010-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tình trạng cư trú và dân cư thành phố năm 2010&​quot;​. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 21 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 6 tháng 3, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+City+Population+and+Housing+Occupancy+Status&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Ftableservices%2Fjsf%2Fpages%2Fproductview.xhtml%3Fpid%3DDEC_10_PL_GCTPL2.ST13%26prodType%3Dtable&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarlton%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Blackmar, Frank Wilson (1912). <i> Kansas: Một cuốn bách khoa toàn thư về lịch sử nhà nước, tổ chức các sự kiện, tổ chức, ngành công nghiệp, quận, thành phố, thị trấn, người nổi tiếng, v.v </i>. Công ty xuất bản tiêu chuẩn. tr. 288. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Kansas%3A+A+Cyclopedia+of+State+History%2C+Embracing+Events%2C+Institutions%2C+Industries%2C+Counties%2C+Cities%2C+Towns%2C+Prominent+Persons%2C+Etc.&​rft.pages=288&​rft.pub=Standard+Publishing+Company&​rft.date=1912&​rft.au=Blackmar%2C+Frank+Wilson&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Do8X5krq3fP8C%26pg%3DPA288%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarlton%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bưu điện Kansas, 1828-1961 (lưu trữ)&​quot;​. Hội lịch sử Kansas. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 9 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 8 tháng 6 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Kansas+Post+Offices%2C+1828-1961+%28archived%29&​rft.pub=Kansas+Historical+Society&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.kshs.org%2Fgeog%2Fgeog_postoffices%2Fsearch%2Fcounty%3ADK&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarlton%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACarlton%2C+Kansas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ USD 473 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Bản đồ ranh giới của trường học Kansas được lưu trữ ngày 21 tháng 7 năm 2011, tại máy Wayback. </​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​ <dl> <dt> Thành phố </​dt></​dl><​dl><​dt>​ Trường học </​dt></​dl><​dl><​dt>​ Lịch sử </​dt></​dl><​dl><​dt>​ Bản đồ </​dt></​dl> ​   <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1245 ​ Cached time: 20181207100447 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.512 seconds ​ Real time usage: 0.692 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4695/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 79463/​2097152 bytes  Template argument size: 10792/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 26492/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.221/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.42 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 596.784 1 -total ​  ​49.32% 294.319 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​30.60% 182.616 1 Template:​Infobox ​  ​23.01% 137.303 1 Template:​Reflist ​  ​16.27% 97.100 8 Template:​Cite_web ​  9.36% 55.881 1 Template:​Short_description ​  8.84% 52.726 1 Template:​Commons_category ​  6.10% 36.397 2 Template:​Coord ​  5.99% 35.757 3 Template:​Convert ​  4.25% 25.345 1 Template:​US_Census_population ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​114520-0!canonical and timestamp 20181207100446 and revision id 839930009 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Trần thạch cao chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú cực đẹp 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bắt nguồn từ hình tượng Vua Mặt Trời Louis XIV, chung cư D’. Le Roi Soleil Quảng An được coi là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của tập đoàn Tân Hoàng Minh đem đến sức sống mới cho bất động sản khu vực hồ Tây. Đây là khu chung cư vô cùng tiện nghi với sự tổng hợp của tất cả các loại hình dịch vụ từ nhà ở, văn phòng, dịch vụ…dành cho những người năng động. Ngày hôm nay, nhóm kiến trúc sư Vienamarch của chúng tôi đã ghé thăm căn hộ của gia đình anh Tú tại khu chung cư này. Căn hộ có sự kết hợp độc đáo trong chuỗi thiết kế các căn hộ chung cư cao cấp khác với hình ảnh nổi bật lên là <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​trần thạch cao sang trọng</​strong></​span>​.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Xem thêm: <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​Th</​strong>​iết kế mẫu trần thạch cao phong cách cổ điển trong căn hộ Times City – Park Hill nhà bác Bình</​span></​strong></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1Tong_quan_can_ho"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1.Tổng quan căn hộ.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Căn hộ chung cư này của gia đình anh Tú rộng cỡ 100m2 với hệ thống sinh hoạt tiện nghi đầy đủ. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đây là căn hộ do chính anh nỗ lực phấn đấu mà có được. Không gian phòng khách chiếm một khoảng diện tích rộng nhất kế tiếp theo là phòng bếp xinh xắn cùng với hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh được thiết kế rất thông minh. Toàn bộ căn hộ được phủ một lớp trần thạch cao màu trắng mang lại sự sang trọng và trẻ trung cho ngôi nhà.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2Phong_khach_voi_mau_tran_thach_cao_phang"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2.Phòng khách với mẫu trần thạch cao phẳng.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Trần thạch cao phẳng – là trần thạch cao có bề mặt tấm sau khi hoàn thiện nằm trên cùng 1 mặt phẳng. Trần thạch cao phẳng được cấu thành từ hệ khung xương đồng cote và tấm hoàn thiện. Với <​strong><​span style="​color:​ #​0000ff;">​mẫu trần thạch cao cho phòng khách</​span></​strong>​ này, không gian nhà anh Tú trông rộng và thoáng hơn bởi nó không có nhiều hoa văn họa tiết cầu kì, phức tạp. Hơn nữa mẫu trần phẳng này vẫn có khả năng chịu nhiệt, chống ẩm, chống cháy, cách âm tốt so với những loại trần thạch cao khác như là trần nổi, trần giật cấp.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​14171"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-can-ho-chung-cu-d-le-roi-soleil-quang-an-nha-anh-tu/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-32/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-32.jpg"​ data-orig-size="​920,​555"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-32"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-32.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-32.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14171 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú - 01" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-32.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú - 01" width="​920"​ height="​555"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D’. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú – 01</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3Khong_gian_phong_bep_am_cung_voi_tran_thach_cao"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3.Không gian phòng bếp ấm cúng với trần thạch cao.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bước tới không gian phòng bếp này các bạn sẽ được mở mang tầm mắt trước một không gian vô cùng mới lạ. Cách thiết kế trần thạch cao ở đây theo xu hướng trẻ trung, năng động cùng sự tinh tế khi phối kết hợp các chi tiết nội thất sang trọng mang đến một cảm giác thật tuyệt hảo. Ở đây, <span style="​color:​ #​0000ff;"><​strong>​trần vách thạch cao tổng thể</​strong>​ </​span>​mang phong cách thiết kế giản đơn với mẫu trơn tuyền trải dài. Nhưng chính sự bình dị đó khi đi chung với những mẫu nội thất cao cấp như bàn ăn hay đèn cách điệu lại vẽ ra một bức tranh không gian thực sự hoàn hảo.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​14163"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-can-ho-chung-cu-d-le-roi-soleil-quang-an-nha-anh-tu/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-01-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-012.jpg"​ data-orig-size="​920,​610"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-012.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-012.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14163 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú - 02" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-012.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú - 02" width="​920"​ height="​610"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-012.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-012-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-012-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D’. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú – 02</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​14164"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​mau-tran-thach-cao-can-ho-chung-cu-d-le-roi-soleil-quang-an-nha-anh-tu/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-02-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-022.jpg"​ data-orig-size="​920,​611"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-022.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-022.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14164 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú - 03" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-022.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú - 03" width="​920"​ height="​611"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-022.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-022-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​thiet-ke-thi-cong-mau-tran-thach-cao-phong-khach-022-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D’. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú – 03</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4Tran_thach_cao_cho_phong_ngu"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​4.Trần thạch cao cho phòng ngủ</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nếu như hai không gian trên là hiện thân của mẫu trần thạch cao phẳng thì không gian phòng ngủ này lại nổi bật lên với mẫu thạch cao kiểu dáng cách điệu tinh tế và rất thú vị. Màu sắc chủ yếu trong thiết kế nội thất phòng ngủ là những màu trầm và đậm tạo nên sự ấm cúng sang trọng và quý phái, vì vậy chúng tôi đã thiết kế thêm hệ thống đèn chùm với ánh sáng màu vàng trầm để làm cho căn phòng mâng đậm chất quý tộc. Hiện nay có rất nhiều loại đẹp chùm đẹp và bắt mắt trên thị trường, do đó bạn có thể thỏa sức lựa chọn cho mình những kiểu mẫu độc đáo riêng biệt miễn sao nó vừa đẹp nhưng vẫn phải đảm bảo được sự hài hòa trong tổng thể thiết kế.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​14096"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​nhung-luu-y-giup-ban-tang-do-ben-cho-tran-thach-cao-phong-ngu/​tran-thach-cao-dep002/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep002.jpg"​ data-orig-size="​920,​691"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tran-thach-cao-dep002"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep002.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep002.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14096 size-full"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú - 04" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​tran-thach-cao-dep002.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú - 04" width="​920"​ height="​691"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D’. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú – 04</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​14093"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​nhung-luu-y-giup-ban-tang-do-ben-cho-tran-thach-cao-phong-ngu/​dizajn-sten-v-spalne-12/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​dizajn-sten-v-spalne-12.jpg"​ data-orig-size="​570,​428"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​dizajn-sten-v-spalne-12"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​dizajn-sten-v-spalne-12.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​dizajn-sten-v-spalne-12.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-14093"​ title="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú - 05" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​07/​dizajn-sten-v-spalne-12.jpg"​ alt="​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú - 05" width="​920"​ height="​691"/>​Chiêm ngưỡng mẫu trần thạch cao căn hộ chung cư D’. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú – 05</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​5_Lien_he_tu_van_thiet_ke_tran_thach_cao"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​5. Liên hệ tư vấn thiết kế trần thạch cao.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Để được tư vấn đưa ra những mẫu trần thạch cao đẹp cho gia đình, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline, Email hoặc hộp thoại chat để những chuyên gia, những kiến trúc sư có tay nghề cao hỗ trợ bạn 24/​24.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Kiến trúc – nội thất Vietnamarch.</​span></​strong></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tầng 2 – 61 Nguyễn Xiển,Hà Nội,​Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Tel: 04.6681.2328 – Hotline: <​strong>​0904.183.097</​strong>​ (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Website: <​strong>​vietnamarch.com.vn</​strong></​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Email: [email protected]</​span></​p><​p style="​text-align:​ right;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nguyễn Mai, phòng KT – NT Vietnamarch</​span></​strong></​p><​p><​iframe width="​600"​ height="​340"​ src="​http://​www.youtube.com/​embed/?​rel=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen="></​iframe></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​323</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Trần thạch cao chung cư D'. Le Roi Soleil Quảng An nhà anh Tú cực đẹp </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef4117.txt · Last modified: 2018/12/20 01:48 (external edit)