User Tools

Site Tools


site5927

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5927 [2018/12/20 01:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thành phố ở Texas, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Cottonwood Shores </b> là một thành phố thuộc quận Burnet, Texas, Hoa Kỳ. Dân số là 1.123 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cottonwood Shores nằm ở phía tây nam quận Burnet tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 30 ° 33′22 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 98 ° 19′28 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 30.556023 ° N 98.324327 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 30.556023; -98.324327 </​span></​span></​span></​span><​sup id="​cite_ref-GR1_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ở bờ nam sông Colorado bên dưới cửa ra của hồ Lyndon B. Johnson. Đây là khoảng 4 dặm (6 km) về phía tây nam của Marble Falls, 17 dặm (27 km) về phía tây nam của Burnet, quận lỵ, và 50 dặm (80 km) về phía tây của trung tâm thành phố Austin. ​ </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích 2,0 dặm vuông (5,1 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. [19659014] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 548 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 877 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 60.0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 28,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1.184 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,4% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ năm 2000, có 877 người, 312 hộ gia đình và 232 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 932,9 người trên mỗi dặm vuông (360,2 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 351 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 373,4 mỗi dặm vuông (144,2 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 88,60% da trắng, 1,03% người Mỹ gốc Phi, 1,25% người Mỹ bản địa, 0,11% người châu Á, 0,23% người dân đảo Thái Bình Dương, 7,75% từ các chủng tộc khác và 1,03% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 19,61% dân số.  </​p><​p>​ Có 312 hộ trong đó 39,7% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,4% là vợ chồng sống chung, 10,6% có chủ hộ là nữ không có chồng và 25,6% không có gia đình. 19,9% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 8,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,81 và quy mô gia đình trung bình là 3,23.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 30,0% dưới 18 tuổi, 8,7% từ 18 đến 24, 30,8% từ 25 đến 44, 19,2% từ 45 đến 64 và 11,4% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 34 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 104,0 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 102,6 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 36.094 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 37.656 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 28,333 so với $ 17.500 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là $ 17,664. Khoảng 7,6% gia đình và 9,7% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 12,8% những người dưới 18 tuổi và 3,1% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1333 ​ Cached time: 20181207094045 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.376 seconds ​ Real time usage: 0.513 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4173/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 53715/​2097152 bytes  Template argument size: 8062/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 15944/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.169/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.19 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 466.376 1 -total ​  ​64.10% 298.963 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​40.55% 189.094 1 Template:​Infobox ​  ​20.20% 94.198 1 Template:​Reflist ​  ​17.89% 83.453 6 Template:​Cite_web ​  ​11.76% 54.824 1 Template:​Short_description ​  8.53% 39.786 3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  7.36% 34.316 5 Template:​Infobox_settlement/​impus ​  7.05% 32.900 2 Template:​Coord ​  6.90% 32.187 4 Template:​Convert ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​135579-0!canonical and timestamp 20181207094044 and revision id 840764221 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Bí quyết bố trí ghế sofa cho phòng khách nhỏ khoa học 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +Bạn muốn sắm sửa một bộ <​strong>​ghế sofa</​strong>​ nhưng lại lo ngại về diện tích phòng khách quá nhỏ sẽ gây chật chội? Sau đây là một số cách bố trí ghế sofa khoa học trong phòng khách nhỏ hẹp cực kỳ đơn giản để bạn xua tan đi nỗi lo. Cùng tìm hiểu nhé!  Đối với các gia đình sống trong nhà phố nhỏ hẹp, khi cần mua sắm bất cứ thứ gì cũng đều phải suy tính kỹ lưỡng. Lựa chọn một bộ sofa cho phòng khách có diện tích nhỏ hẹp là điều khá khó khăn bởi gia chủ cần phải tính toán xem liệu bộ sofa đó có chiếm diện tích quá nhiều hay không, hay bố trí ra sao thì mới tiện dụng?,... Một số cách sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng sắp xếp bộ sofa một cách khoa học mà vẫn đảm bảo thông thoáng, thẩm mỹ cho căn phòng. ​ <​strong>​Cách bố trí ghế sofa khoa học</​strong> ​ <​strong>​Phân chia chức năng</​strong> ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-2751"​ src="​http://​muagiuongngu.com/​wp-content/​uploads/​2018/​05/​bi-quyet-bo-tri-ghe-sofa-cho-phong-khach-nho-khoa-hoc.-1.png"​ alt=" width="​770"​ height="​439"​ />  Trong các không gian nhỏ hẹp chúng ta có thể chia ra làm nhiều khu vực khác nhau như nơi tiếp khách, nhà ngủ, nhà bếp,… Sau khi đã định hình ý tưởng, bạn có thể tiến hành trang tr cho căn phòng. ​ <​strong>​Xác định tiêu điểm</​strong> ​ Việc tìm ra tiêu điểm của căn phòng có vai trò rất quan trọng, nếu bạn lựa chọn tiêu điểm ở cuối phòng sẽ giúp tạo chiều sâu cho căn phòng. Vậy tiêu điểm là gì? Tại phòng khách thì đó chính là bộ bàn <​strong>​ghế sofa đẹp</​strong>​ của chúng ta để làm cho căn phòng thêm phần độc đáo. ​ <​strong>​Trang trí</​strong> ​ Khi trang trí, cần ưu tiên nơi tiếp khách gần với cửa chính và thuận tiện đi lại, tránh gây lộn xộn những lúc có khách. Thay vì sử dụng bộ ghế sofa góc thông dụng, bạn có thể chọn thiết kế sofa hiện đại với mẫu mã đơn giản để không gian rộng rãi và dễ chịu hơn.  <img class="​alignnone size-full wp-image-2752"​ src="​http://​muagiuongngu.com/​wp-content/​uploads/​2018/​05/​bi-quyet-bo-tri-ghe-sofa-cho-phong-khach-nho-khoa-hoc.-2.jpg"​ alt=" width="​990"​ height="​608"​ />  Sự khoa học trong việc sắp xếp đồ nội thất là quan trọng, những đồ vật quá lớn so với phòng khách sẽ làm cho phòng khách càng thêm nhỏ đi và ngược lại, những đồ vật quá bé lại làm phòng khách trông bừa bộn hơn và không có điểm nhấn. Một lưu ý quan trọng nữa đó là không gian phòng khách phải được đảm bảo dễ di chuyển, tránh gây bối rối khi có khách đến thăm. ​ Trên đây là một số hướng dẫn bố trí bộ bàn <​strong>​ghế sofa phòng khách</​strong>​ nhỏ hẹp một cách khoa học. Thực hiện theo những bước trên, không gian sống dù nhỏ nhưng vẫn có sự thông thoáng, thoải mái. Nên nhớ rằng phòng khách nhỏ hẹp, nên ưu tiên lựa chọn <​strong>​sofa chữ I</​strong>​ đơn giản sẽ tiết kiệm không gian hiệu quả hơn. Các bạn có thể tham khảo tất cả các thiết kế, chất liệu ghế tại các showroom của chúng tôi để lựa chọn một bộ ghế ưng ý nhất nhé! 
 +Bí quyết bố trí ghế sofa cho phòng khách nhỏ khoa học </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
site5927.txt · Last modified: 2018/12/20 01:48 (external edit)